Pərakəndə ticarət

İstehlakçıların gəlir səviyyəsi hər il artdığı üçün Azərbaycanda pərakəndə sektoru da parallel olaraq inkişaf etmişdir. Yerli valyutanın sabitliyi, istehlakçının etibarı, əhalinin artan xərcləmə templəri sektorun inkişafını gücləndirmişdir. Bu cür temp ölkədə iqtisadi vəziyyəti yaxşılaşdırmış, ticarət mərkəzlərinin, mağazaların, brend butiklərin və məhsulların sayını, çeşidliliyini artırmışdır.

Pərakəndə ticarət sektorunda bütün müştərilərimizə aşağıdakı xidmətləri və dəstəyi göstəririk:

  • Strateji Planlaşdırma
  • Daşınmaz əmlakın idarə olunması
  • Vergilər – mənfəət vergisi, ƏDV
  • Maliyyə idarəetməsi və nəzarəti
  • Böyümə prosesinin maliyyələşdirilməsi və ardıcıllığı
  • İşçilərin mükafatlandırılması və motivasiyası
  • IT sistemləri
  • Saxtakarlığın müəyyən edilməsi və qarşısınn alınması
  • Korporativ idarəetmə
Bizimlə əlaqə