İstehsalat

Azərbaycan Respublikasını çox güman ki, kənd təsərrüfatının olduqca yüksək inkişaf etmiş sənaye ölkəsi kimi təsvir etmək olar.

İstehsalat sənayesini əsasən neft və qaz, daha sonra əsas üç sahə-mühəndislik, metallurgiya və elektro-enerji sektorları təşkil edir. Neft mühəndisliyi sənayesi Bakıda uzun zaman öncə yaranmasına baxmayaraq, elektro-texniki, əmtəə, kompüter istehsalı sənayesi nisbətən daha yenidir.

İstehsalat sahəsində işləyən müştərilərə xidmət edərək onları müvafiq olan və biznes məsləhətləri tələblərinə əsasən aktiv həll yolları ilə təmin etməklə bu sektordakı təcrübəmiz artmışdır. Biz dövlət, özəl, şəxsi kapital üzərində işləyən və alınmış aşağıdakı sahələr üzrə istehsalat fəaliyyəti ilə məşğul olan Azərbaycanlı şirkətlərlə əməkdaşlıq edirik:

 • Kənd təsərrüfatı avadanlıqları
 • Avto komponentlər
 • Kimyəvi and əczaçılıq məhsulları
 • Kompüter və telekommunikasiya avadanlıqları
 • Elektronik və elektrik cihazlar
 • Yemək və içki məhsulları
 • Səhiyyə məhsulları
 • Metal, kağız, ağac və tekstil məhsulları
 • Nəqliyyat avadanlıqları

Bu cür geniş müştəri bazası geniş istehsalat sahəsinin qarşılaşdığı çətinliklər haqqında əsas görüntü ilə bizi təmin edir və bu da bizə ekskluziv və biznesi genişləndirəcək həll yolları təklif etmək imkanı verir.

Biz tam əhatəli uyğunluq və biznes məsləhəti xismətləri təmin edirik. Məqsədimiz müştərilərimizin inkişaf planlarına dəstək göstərmək və mümkün olduğu qədər aktiv şəkildə onlara dəyər qatmaqdır. Biz müştərilərimizin gəlirlərini artırmağa dəstək göstərmək, səhmdar dəyərini yaratmaq məqsədilə onların operativ fəallıqlarını artırmaq üçün hər zaman onlarla birlikdə çalışmaq istəyirik.

Bizim əsas xidmətlərimizə aşağıdakılar aiddir:

 • Biznesin planlaşdırılması və inkişafı
 • Audit, mənfəət vergisi and ƏDV
 • Vergi məsləhət xidmətləri
 • Xarici ölkələrdə əmək fəaliyyəti ilə bağlı xidmətlər
 • Dövriyyə kapitalının idarə edilməsi, biznesin inkişafı və maliyyə modelləşdirilməsi
Bizimlə əlaqə