Kənd təsərrüfatı

Azərbaycan bu gün iqtisadiyyatın neftdən və təbii resurslardan asılılığını aradan qaldırmaq və kənd yerlərində iqtisadi inkişafın daha çox yayılmasını təmin etmək niyyətindədir. “Baker Tilly Azərbaycan” fermerlərə, torpaq sahiblərinə, aqro-bizneslərə və müttəfiq sənayelərə dəstək göstərmək üçün təcrübəyə malikdir.

Bizim işçi qrupumuz sizə aşağıdakı məsələlərdə dəstək ola bilər:

  • Mövcud biznesin yenidən qurulması
  • Maliyyə sisteminin yenidən təşkili
  • Köhnə aktivlərin yeni istifadəsi sahələrinin müəyyən edilməsi
  • Yeni bazarlara daxil olma
  • Əlavə bacarıqların öyrənilməsi
  • Ətraf mühit məsələləri üzrə işlərin aparılması

Kənd təsərrüfatı sahəsində olan təcrübəmiz vasitəsilə sizə hədəflərinizə və məqsədlərinə çatmaqda şəxsi bələdçilik edib, dəstək göstərə bilərik.

Bizimlə əlaqə