Tuesday, October 03, 2023

Təlim xidmətlərinin göstərilməsi üzrə əməkdaşlıq sazişi

Baker Tilly Azerbaijan və Bank of Azerbaijan arasında təlim xidmətlərinin göstərilməsi üzrə əməkdaşlıq sazişi bağlanıb.

Baker Tilly Akademiyası, "Baker Tilly Azerbaijan"-nın təlim və inkişaf xətti olaraq 2019-cu ildə təsis edilmişdir.

Baker Tilly Akademiyası olaraq top menecerlər və müəssisə rəhbərləri, şöbə müdirləri, menecerlər, müxtəlif fəaliyyət sahələri və istiqamətlər üzrə mütəxəssislərin iş, bacarıq və səriştələrini inkişaf etdirməyə yönəlmiş dünya səviyyəli təlimlər təqdim edirik.