İstintaq xidmətləri

“Baker Tilly Azərbaycan” biznes mübahisələri, tədqiqatlar, aktivlərin üzləşdirilməsi, mənimsəmə, maliyyə resurslarının sui-istifadə iddaları kimi müstəqil istintaq xidmətləri göstərir. Hal-hazırda mövcud olan çətin biznes mühitində mübahisələr həm fərdlər həm də rəhbərlik tərəfindən hiss edilən maliyyə təzyiqləri kimi qarışıqdır. Bu vəziyyət təcrübəli, saxtakarlıq və istintaq mühasibatçılığı üzrə təlimli peşəkarların məsələyə obyektiv baxışını və dəqiq nəticələri çatdırmağı tələb edir. 

Bizim mübahisələrin idarə edilməsi prosesində geniş təcrübəmiz istintaq bacarıqlarımızla birləşərək tərəfləri müzakirə edilən həll yollarında vəziyyəti optimallaşdırır və ekspert şahidliyi ilə təmin edir. Onlar hüquqi müstəvidə çalışaraq riskləri, xərcləri, saxtakarlıqların nəticələrini, korrupsiyanı və başqa məsələləri yumşaltmaqda sizə kömək edirlər. 

Bizim xidmətlərimizə saxtakarlıq və araşdırma mühasibatçılığı aiddir: 

 • Aktivlərin üzləşdirilməsi
 • Korporativ və daxili maliyyə tədqiqatları
 • Mübahisələrin həlli xidmətləri 
 • Ekspert şahidliyi və məhkəmə xidmətləri 
 • Araşdırmalar, tədqiqatlar 
 • Saxtakarlıq riskinin idarə edilməsi və saxtakarlıqla mübarizə xidmətləri 
 • İstintaq mühasibatçılığı və analitik məlumat xidmətləri 
 • Biznesin dayandırılması və başqa sığorta iddiaları 
 • İstintaq üçün kompüter texonologiyaları xidmətləri 
 • Zərərin hesablanması 
 • Mühasibatçılığın yenidən qurulması 
 • Vasitəçilik və arbitraj xidmətləri
Bizimlə əlaqə