İnformasiya sistemləri

Bir çox bizneslər informasiya sistemlərinin və maliyyə proseslərinin onların inkişaf templərinə uyğun olmadıqlarını yeni aşkar etməyə başlayırlar. Nəticədə, idarəçilər kompleks tənzimləyici mühitdə zamanında qərar vermək üçün kritik biznes məlumatları ilə təmin olunmurlar.

Daxili resurslar effektiv olaraq bu məsələlərlə məşğul olmaq üçün kifayət qədər təcrübəyə malik olmadıqlarına baxmayaraq, “Baker Tilly Azərbaycan” bu yükü azaltmaq məqsədilə biznes həll yolları portfelini təklif edir. Bizim peşəkarlarımız çeşidli layihə növləri üçün müxtəlif biznes informasiya sistemlərinin nəzərdən keçirilməsində, qiymətləndirilməsində və həyata keçirilməsində dəstək göstərə bilərlər. 

Bizim xidmətlərimizə daxildir:

  • Diaqnostik təhlil və qiymətləndirmə 
  • İnformasiya axınları və sistemlərin planlaşdırılması
  • Müəssisə proqramlarının inteqrasiyası 
  • Biznes proseslərin yenidən hazırlanması 
  • Hesabatlar və analitika 
  • Müəssisənin memarlıq strukturu 
  • Proqramın seçilməsi, hazırlanması, fərdi ehtiyaclara uyğunlaşdırılması və tətbiq edilməsi
Bizimlə əlaqə