Biznes məsləhətləri xidmətləri

 • İnvestisiya layihələrinin biznes və maliyyə təhlili;
 • Biznes planlarının hazırlanması və maliyyə modelləşdirilməsi;
 • Birləşmə və satın alma üzrə məsləhət xidməti;
 • Şirkətə maliyyə resurslarının cəlb edilməsi üzrə məsləhət xidmətləri;
 • Biznes prosesinin optimallaşdırılması;
 • IPO dəstəyi; 
 • İdarəetmə  hesabat sisteminin yaradılması;
 • ERP sistemlərinin yaradılması; 
 • Korporasiyalarda maliyyə funksiyasının yaradılması; 
 • Maliyyə fəaliyyətinin idarəetmə sisteminin yaradılması; 
 • Xərclərin optimallaşdırılması; 
 • Şirkətlər üçün işçilərin performans idarə edilməsi sisteminin yaradılması
 • İşçilərin texniki bacarıqlarının müstəqil attestasiyası.

Bizimlə əlaqə