Korporativ maliyyə idarəetməsi

“Baker Tilly Azərbaycan” korporativ maliyyə idarəetməsi sahəsində dərin təcrübəyə malikdir. Xidmətin müxtəlif sahələri və sənayelərində bizim xüsusi biliklərimiz mövcuddur. Komanda işi və biliyin paylaşılması yüksək keyfiyyətli standartlarımızın və müştərilərimizə olan yüksək dəyərin göstəricisidir.

Biz sizi maliyyələşdirmə, satınalmalar və strateji qərarların qəbulunda hərtərəfli xidmətlər portfeli ilə təmin edə bilərik.

Ən çox bizdən tələb olunan xidmətlər seçimi aşağıdakılardır:

 • Layihənin maliyyələşdirilməsi: Maliyyələşdirmə, investisiya layihələri, strateji layihələr, daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi
 • Biznesin qurulması, maliyyə sabitliyinin yaradılması, maliyyə vəziyyətinin dinamikasının bərpası və maliyyə böhranı planının hazırlanması
 • Biznes planların hazırlanması və biznesin təhlili
 • Bazar araşdırması and texniki-iqtisadi araşdırmalar
 • Vəziyyətin təhlili 
 • İqtisadi və maliyyə təhlilləri
 • Yenidənqurma proqramları
 • Özəlləşdirmə məsləhəti xidmətləri
 • Strateji planlama
 • Birləşmələr və satınalmalar
 • Əməliyyat fürsətlərinin idarə olunması
 • Kapitalın yenidən strukturlaşdırılması
 • Maliyyə məsləhətləri
 • Maliyyə hesabatları
Bizimlə əlaqə